Heatpulse – Logo – FC


Gratis

warmtescan

 Krijg inzicht in isolatie-kansen

anker

 
deventer-logo
Deventer-Stroomt-logo

Gratis warmtescan inclusief rapportage


Veel warmte uit woningen gaat verloren via ramen, daken en gevels. Een warmtescan inclusief rapportage maakt op een eenvoudige en toegankelijke manier de isolatie-kansen inzichtelijk. Goede isolatie zorgt voor beter wooncomfort en een lagere energierekening. Daarnaast is isoleren een goede stap om uw woning te verduurzamen.

heatpulse_icon_webinar

Heeft u een vraag over het warmtescan project? Misschien staat het antwoord al tussen de veelgestelde vragen.

heatpulse_icon_reliability

Wilt u meer weten over de privacy- en algemene voorwaarden? Lees hier hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

heatpulse_icon_insulationanalysis-1

Wilt u liever geen warmtescan ontvangen? Dan kunt u hier uw woning afmelden.

 

Veelgestelde vragen

Wat is een warmtescan?

Veel warmte uit woningen gaat verloren via ramen, daken en gevels. Een warmtescan laat zien waar warmtelekken zitten. Goede isolatie zorgt voor beter wooncomfort en een lagere energierekening. Daarnaast is isoleren een goede stap om uw woning te verduurzamen.

Wat is de techniek achter een warmtescan?

Een warmtefoto of warmtescan is een foto gemaakt met een thermografische camera. Dit is een camera die thermisch infrarood straling ‘ziet’. Dit is met het menselijk oog niet te zien. Deze straling is afhankelijk van de temperatuur van een object. Zo kan een thermisch infrarood camera temperatuur meten. Over het algemeen geldt: hoe roder, hoe warmer. Maar let op, een warmtefoto van een woning interpreteren is niet zo makkelijk als het lijkt. Daarom wordt hiervoor een expert ingezet.

Waarom is mijn woning geselecteerd?

De gemeente Deventer heeft eengezinswoningen geselecteerd die gebouwd zijn tot en met 1990. Woningen in deze categorie zijn in veel gevallen nog onvoldoende geïsoleerd en er zijn waarschijnlijk kansen om energie te besparen.

Wat gaat er precies gebeuren?

Tijdens een koude dag of nacht in december of januari worden de geselecteerde woningen in opdracht van de gemeente Deventer vanaf de openbare weg gescand door het gespecialiseerde Heatpulse team. Deze scan wordt van de buitenkant van de voorgevel gemaakt. De warmtescans van de aangemelde woningen worden verwerkt tot isolatie-adviesrapporten.

Wanneer worden de warmtescan precies gemaakt?

Dit is niet met zekerheid te zeggen. De warmtescans worden alleen gemaakt als het buiten koud genoeg en droog is. De foto’s worden in december en januari gemaakt.

Mijn voorgevel is niet goed zichtbaar, krijg ik nog steeds een rapport?

We proberen enkel woningen te selecteren die goed zichtbaar zijn. Soms kan het toch voorkomen dat bijvoorbeeld een boom het zicht ontneemt. We proberen dan zo veel mogelijk van de woning op de scan te krijgen. Als er geen scan gemaakt kan worden, dan krijgt u daarvan bericht.

Kan ik ook de zij- of achtergevel laten scannen?

Nee, in principe bieden wij dit niet. Alleen de voorgevel wordt gescand. Op deze manier is het mogelijk veel woningen in beeld te brengen en zo veel bewoners te bereiken.  

Moet ik thuis zijn tijdens het moment dat de scan wordt genomen?

Nee, dit is niet nodig. We gaan er vanuit dat de thermostaat niet lager staat dan 15 graden Celsius. De scan wordt vanaf de openbare weg van de voorgevel gemaakt en de thermograaf hoeft niet op het privé terrein te komen.

Komt de thermograaf op privéterrein tijdens het maken van de scans?

Nee, de warmtescans worden in principe vanaf de openbare weg gemaakt.

Moet ik extra stoken terwijl de scan wordt genomen?

Nee, dit is niet nodig. De warmtescan wordt gemaakt wanneer de buitentemperatuur laag genoeg is. Hierdoor is het temperatuurverschil tussen buiten en binnen groot genoeg en worden de warmtelekken waargenomen.

Hoe zit het mijn privacy?

Personen zijn niet herkenbaar op een warmtescan. Ook wordt uw woning onherkenbaar gemaakt in het rapport van uw buren. Het kan zijn dat u liever niet heeft dat er een warmtescan van de woning wordt gemaakt. U kunt zich voor 12 januari via deze website afmelden. Lees hier meer over privacy.

 Hoe ontvang ik mijn warmtescan?

Het rapport met warmtescan en het isolatieadvies ontvangt u per post. Bewoners die in november een brief hebben gehad ontvangen de warmtescan rond de jaarwisseling. Bewoners die eind december een brief hebben gehad ontvangen de warmtescan eind januari of begin februari.

Ontvang ik ook gegevens van mijn buren?

Nee, u ontvangt enkel gegevens van uw eigen woning. De woning van uw buren wordt onherkenbaar gemaakt in uw warmtescan rapport. Als u zich afmeldt, wordt er geen warmtescan gemaakt van uw woning en ontvangt u deze niet. Lees hier hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Ik ben een huurder, geldt deze actie ook voor mij?

Nee, deze actie is gericht op woningeigenaren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft aan gemeenten een subsidie beschikbaar gesteld die woningeigenaren stimuleert tot het nemen van energiebesparende maatregelen. In deze regeling zijn huurders op dit moment niet meegenomen.

Ik wil geen warmtescan ontvangen, hoe kan ik mij afmelden?

U kunt zich voor 12 januari afmelden via deze site. Dit kan door het invoeren van uw postcode plus de unieke code van 8 karakters. U vindt deze code in de brief die u van de gemeente heeft ontvangen over deze warmtescan actie. Klik hier als u zich wilt afmelden.

Ik heb geen brief ontvangen, kan ik toch aan deze actie meedoen?

Deze actie is beschikbaar voor geselecteerde woningen in de gemeente Deventer. Twijfelt u of u de brief wellicht gemist heeft, neem dan contact op met het Heatpulse team. Ze zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 010-3180051 of via warm@sobolt.com.

Wat staat er in het warmtescan rapport?

Het rapport op maat maken wij op basis van de warmtefoto van uw woning. Het advies is zo geschreven dat u een beter beeld kunt krijgen van de warmtelekken in uw woning. Naast eenvoudige tips, zoals het aanbrengen van radiatorfolie of tochtstrips, krijgt u een specifiek isolatieadvies. Op deze manier kunt u effectiever aan de slag met het isoleren van uw woning.

HeatPulse-Graphic-Reports-Explanation-210×135-Bewoners


 In onderstaande video wordt het Heatpulse rapport toegelicht.


 Wat is een volgende stap na ontvangst van het warmtescan rapport?

In het adviesrapport staan energie-bespaarkansen. De gratis energiecoaches kunnen u verder adviseren en helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen, een lagere energierekening en meer comfort in huis. Via www.gratisenergiecoach.nl kunt u gratis en vrijblijvend een afspraak maken met een energiecoach.

Meer informatie of vragen?

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met het Heatpulse team. Ze zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 010-3180051 of via warm@sobolt.com.

 

Privacy & Algemene Voorwaarden

Wie zijn we?
Heatpulse is een spin-off van het bedrijf Sobolt. Sobolt is een technologiebedrijf dat zich volledig inzet voor duurzaamheid. Kijk voor meer informatie op www.sobolt.com

Persoonlijke gegevens
Heatpulse hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom willen wij uw privacy bij het gebruik van deze website en diensten zo goed mogelijk beschermen. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
www.heatpulse.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Adresgegevens
Een warmtefoto van de voorgevel van uw huis

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
www.heatpulse.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel: het uitvoeren van een warmtescan en het opsturen van een persoonlijk isolatieadvies.

Bovenstaande wordt uitgevoerd in opdracht van uw gemeente.

Uw adresgegevens kunnen door uw gemeente worden gebruikt voor het rapporteren over eventueel aangevraagde RRE(W) subsidie. Zie ook: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rre of www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rrew

Verwerking van gegevens
Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring is beschreven. De gegevens worden, met uitzondering van uw gemeente, niet aan derden ter beschikking gesteld.

Hoe lang we uw data bewaren
Heatpulse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Websites van derden
Heatpulse is niet verantwoordelijk voor de manier waarop uw gemeente met persoonsgegevens omgaat.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U heeft het recht om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dit is mogelijk na een verzoek per e-mail warm@sobolt.com. U heeft tevens het recht om te verzoeken de gegevens te laten aanpassen, verwijderen of over te dragen aan een derde.

U heeft het recht een officiële klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Afmelden voor het warmtescan project
Het kan natuurlijk zijn liever niet hebt dat er een warmtescan van je woning wordt gemaakt. U kunt zich hieronder afmelden.

Meer weten?
Heeft u vragen over de waarborging van uw privacy? Dan kunt u het Heatpulse team benaderen via warm@sobolt.com.

 Afmelden

 

Afmelden voor het warmtescan project

Wilt u liever geen warmtescan ontvangen? Afmelden kan tot en met 11 januari via het formulier.

Gebruik hiervoor uw postcode en de unieke code uit de brief van de gemeente.

Nadat u dit heeft ingevoerd kunt u het vinkje uitzetten en bevestigen. U adres is nu afgemeld en u ontvangt geen warmtescan.

Contact

Sobolt B.V. - Heatpulse

Telefoon: 010 - 318 00 51
E-mail: warm@sobolt.com