Effectief resultaat boeken voor gemeente én inwoners

Aanpak

Heatpulse is ontwikkeld om huiseigenaren echt een handje te helpen. Wij ontzorgen gemeenten en andere belanghebbenden in het gehele proces. De projecten zijn eenvoudig en aanpasbaar.

1. Stel het project samen
Selecteer met ons team de projectopties die aansluiten op de lopende activiteiten binnen de gemeente. De juiste communicatie richting de bewoners is cruciaal. Huiseigenaren worden aan de start van het project geïnformeerd. Deelname is altijd vrijwillig.  

2. Warmtescans maken
De warmtescans worden tijdens een koude winterdag- of nacht genomen. Dit gebeurt te voet met professionele thermografische camera's. Voor een juiste warmtescan dient er een temperatuurverschil te zijn van minimaal 10 graden tussen binnen en buiten. Het maken van de warmtescans vindt doorgaans plaats in de periode november tot en met maart.

3. Analyse en rapportage
De warmtescans gaan door slimme analysesoftware en een kwaliteitscontrole. Het algoritme achter de software is ontwikkeld door Sobolt in samenwerking met Enpuls (dochteronderneming Enexis) en ingenieursbureau Nieman. De analyses worden verwerkt tot warmtebeeld rapportages op maat.

4. Bewoners betrekken
In de warmetescan rapportage staan vervolgacties voor de bewoner. Voor de gemeente is er de mogelijkheid om een “call to action” op te nemen. De rapportages worden verspreid onder de huiseigenaren. Dit kan digitaal en/of per post.

5. Isoleren en besparen
Het is belangrijk dat bewoners worden ondersteund in het nemen van vervolgacties. Denk aan een collectieve inkoopactie of een gesprek met een energieadviseur. Heatpulse organiseert naar wens een webinar of een adviesgesprek voor bewoners.

Bekijk de promo-video op Youtube.

HP-Graphic-Person-2-400×400-1

 

Type projecten

Welk pakket is het meest geschikt voor jouw gemeente?

Pakketten

sobolt_icon_strongertogether_outlines-1

Samen

Support vrijwilligers en/of energiecoaches zodat zij makkelijker en sneller aan de slag kunnen. Dit pakket zet beschikbare warmtebeelden om in rapportages voor bewoners.

Heatpulse Samen
€25 per woning
bij 1.000 woningen

Bewonersrapportage
Print & bezorgservicesobolt_icon_solutions_outlines-1

Slim

Voor het betrekken van meer bewoners bij verduurzaming. HeatPuls verzorgt het scannen van de woningen en het opstellen van de warmtebeeld rapportages, inclusief bezorging.

Heatpulse Slim
€35 per woning
bij 1.000 woningen

 Bewonersrapportage
 Print & bezorgservice
 Data inwinning


sobolt_icon_team_outlines-1

Extra

Wij verzorgen de essentiële bewonerscommunicatie en het scannen van de woningen. Bewoners ontvangen een warmtescan rapportage met advies op maat.

Heatpulse Extra
€40 per woning
bij 1.000 woningen

 Bewonersrapportage
 Print & bezorgservice
 Data inwinning
 Bewonerscommunicatie
✓ Webinar adviseur

sobolt_icon_together_outlines-1

Contact

Naast het maken van de warmtescans en de rapportages, overhandigt Heatpulse de rapportages aan bewoners. De adviseurs geven uitleg over het rapport en registreren bewoners voor gemeente vervolgacties.

Heatpulse Contact
€50
bij 1.000 woningen

Heatpulse Slim (opt-out)
Persoonlijke overhandiging rapportages
Toelichting aan de deur
Direct inschrijven acties gemeente

sobolt_icon_district_outlines-1

Multi

Een meerjarenplan voor verduurzaming en energiebesparing binnen de gemeente. Samen betrekken we wijk-voor-wijk groepen bewoners met een warmtescan rapportage op maat.

Heatpulse Multi
€30 per woning
5.000+ woningen in 3 jaar

 Activatieprogramma
 Jaarlijks inzicht & bijsturen
 Heatpulse Slim


 
Startkosten
Projectbegeleiding en Heatpulse Analyse
€4.500

Extra opties
Adviseur digitale bijeenkomst · €250 
Adviseur fysieke bijeenkomst · €500
Organisatie webinar · €2.000
Online adviesgesprekken (10 stuks) · €400
Communicatie & projectondersteuning (per dag) · €750

Regeling Reductie Energiegebruik (Woningen) 

RRE
De overheid heeft de regeling de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) geïntroduceerd. Deze specifieke uitkering voor gemeenten is bedoeld om huiseigenaren te helpen energie te besparen. Met deze ondersteuning zijn veel gemeenten projecten gestart om huiseigenaren te stimuleren tot het nemen van (kleine) energiebesparende maatregelen in huis. De RRE uitkering kan ook gebruikt worden om huiseigenaren advies te geven over het isoleren van de eigen woning. Een Heatpulse project is een mooie manier om invulling te geven aan deze regeling. 

Vanwege Covid is de deadline voor het uitvoeren van de RRE verschoven naar 31 december 2021. Plannen mogen ook deels worden gewijzigd.

RREW
Na groot succes van de RRE is op 16 november 2021 de inschrijving voor de RREW geopend. Dit is een vervolg op de RRE en staat voor Regeling Reductie Energiegebruik Woningen. Het verschil is dat de regeling nu ook aan te vragen is voor huurders. Bij de RRE is deze doelgroep uitgesloten. De activiteiten voor de RREW moeten uiterlijk 31 juli 2022 zijn uitgevoerd.

inwinning1
analysekaart_3

Transitievisie warmte

Het programma aardgasvrije wijken ondersteunt gemeenten in hun energietransitie. De gemeenten moeten hiervoor een Transitievisie Warmte maken. Dit beleidsdocument geeft richting aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Iedere gemeente moet binnen deze visie in kaart brengen hoeveel hoeveel woningen in de de periode tot en met 2030 geïsoleerd en/of aardgasvrij worden gemaakt. De ambitie is hoog: het verduurzamen van minimaal 1,5 miljoen woningen tot 2030.

Om een juiste ‘TVW’ op te kunnen stellen, is het als gemeente cruciaal om te weten wat de actuele isolatiestatus is van de verschillende buurten en wijken. Alleen zo kan er een goede planning worden opgesteld. De huidige energielabels geven slechts een indicatief beeld. Op basis van de beschikbare data, zoals het bouwjaar, kan meestal niet een eenduidige conclusie worden getrokken. Hoe kom je als gemeente nu aan de juiste informatie om plannen op te baseren?

Van elk project is de Heatpulse analyse een vast onderdeel. Door de grootschalige opzet van de data-inwinning en de samenhangende analyse van de individuele woningen ontstaan nuttige inzichten. De individuele woningen worden op detailniveau geanalyseerd en vervolgens samengevoegd tot een hoger niveau (wijk, buurt, gemeente). Op basis van de analyse kan er effectief een isolatie wijkaanpak worden opgesteld en uitgevoerd.

Voorbeeldprojecten:

Almelo
Alphen aan den Rijn
Bergen
Bloemendaal
Borsele
Deventer
Drents Energieloket
Eindhoven
Gennep
Goes

Haarlem
Heemstede
Hellendoorn
Hilversum
Hof van Twente
Krimpen aan den IJssel
Krimpenerwaard
Landerd
Meppel
Midden-Groningen

Neder-Betuwe
Noord-Beveland
Oost-Groningen
Schiedam
Schouwen-Duiveland
Groningen
Terneuzen
Tholen
Tilburg
Uden

Veere
Venray
Zeewolde

Partners:

Enpuls-png
Nieman-png
warmtecheck-meer-comfort-minder-energie
MC_Logo_PMS

Contact

Weena 592-594
3012 CN Rotterdam

+31 10 - 318 00 51
info@sobolt.com

Twitter: @soboltbv

Sobolt-Label-Icon-RGB-White

© Sobolt B.V. 2021
Alle rechten voorbehouden
KvK: 67363571