Gemeenten Schouwen-Duiveland, Borsele,
Goes, Noord-Beveland, Tholen, Veere

Doel en context

De 13 Zeeuwse gemeenten hebben de krachten gebundeld en gezamenlijk de RRE subsidie aangevraagd. Hier vanuit hebben zij bewoners het aanbod gedaan om gebruik te maken van 1 van de 8 beschikbare RRE-acties. Eén van deze acties was de warmtescan. Sobolt heeft ruim 1.700 warmtescans uitgevoerd voor de gemeenten Borsele, Goes, Noord-Beveland, Tholen, Veere en Schouwen-Duiveland. De keuze voor de warmtescans is onder andere gemaakt omdat dit initiatief gemakkelijk gekoppeld kan worden aan andere wijkgerichte acties, zoals een wijkgericht energieadvies of een digitaal advies van het Duurzaam Bouwloket (het Energieloket van deze gemeenten). 

Website-Gemeenten-Logos-Combinatie

Projectperiode
Winter 20/21

Projectgebied(en)
Gemeenten Schouwen-Duiveland, Borsele, Goes, Noord-Beveland,
Tholen, Veere

Aantal woningen
Circa 1.700

Resultaten

De deelnemende bewoners in Zeeland hadden de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de ontvangen warmtescan rapportage. De Sobolt experts stonden klaar om advies te geven over de scan en de mogelijke vervolgstappen. Van de 1.700 bewoners, hebben ruim 200 een adviesgesprek gehad. Opvallend was dat dit zeer positieve gesprekken waren en bewoners een grote interesse hadden in de ISDE subsidie. 

Na het warmtescan project, heeft Sobolt een bewonersevaluatie uitgevoerd. Bijna 1 op de 5 deelnemende bewoners heeft gereageerd. Ruim 80% van hen vindt de warmtefoto (zeer) interessant en bijna 80% zou deze  aanbevelen bij vrienden of familie. Na ontvangst van het rapport, heeft maarliefst 20% van de deelnemers direct een isolatiemaatregel uitgevoerd of laten uitvoeren. De meeste van hen hebben het glas vervangen of een kleine maatregel uitgevoerd (bijv. het plaatsen van een tochtstrip). Ruim 7% is van plan om in de toekomst een isolatiemaatregel uit te voeren en ruim 8% heeft hiervoor een offerte aangevraagd. Mooi dat honderden Zeeuwse bewoners een volgende stap hebben gezet in de verduurzaming van de woning! 

inwinning1