Gemeente Westerkwartier

Doel en context

In de winter van 2021/2022 heeft de Gemeente Westerkwartier samen met het Regionaal Energieloket een collectieve inkoopactie voor isolatie op touw gezet. Om bewoners te motiveren mee te doen aan deze actie is een grootschalige campagne opgezet. Onderdeel van deze campagne was het versturen van bijna 900 warmtescan rapportages aan bewoners van de NOF-dorpen (Niekerk, Oldekerk en Faan).

Projectperiode
Winter 21/22

Projectgebied(en)
Niekerk, Oldekerk en
Faan (de ‘NOF-dorpen’)

Aantal woningen
897

Resultaten

Begin januari 2022 zijn de warmtescan rapportages in de NOF-dorpen opgeleverd. Rond deze oplevering was een piek zichtbaar in het dagelijks aantal aanvragen voor de inkoopactie. In de eerste week na oplevering van de warmtescans kwamen ca. 5 keer meer aanvragen per dag binnen dan gemiddeld. In totaal zijn er vanuit de gehele gemeente meer dan 1.700 aanvragen gedaan.

De warmtescan rapportages maakten ook voor de gemeente inzichtelijk waar de grootste kansen liggen. Bij meer dan 55% van de woningen zijn er bespaarkansen door isoleren. Het overgrote deel van deze woningen heeft bespaarkansen door het beter isoleren van de beglazing. Mogelijk was ook hier een effect van terug te zien in de aanvragen voor de inkoopactie: rond de oplevering van de warmtescans waren aanvragen over het algemeen meer gericht op het aanbrengen van HR++ of triple glas.

Westerkwartier-Formulier-klantreferentie-website-300322-incl.-antwoord-2

“Inwoners van Niekerk, Oldekerk en Faan reageerden positief op de warmtescans!
Dankzij de inzichten die het rapport gaf konden zij een betere keuze maken op het gebied van isolatie.
Zij doen wat ze kunnen!”