Gemeente Meppel

Doel en context

Ook Meppel gaat de transitie maken naar een fossielvrije, circulaire en klimaatrobuuste samenleving. Dat doet de gemeente Meppel niet alleen maar samen met inwoners en ondernemers.

De gemeente Meppel wil dat in 2040 alle gebouwen aardgasvrij zijn. Isoleren is daar een belangrijk onderdeel van. Om particuliere woningeigenaren in deze wijk bewust te maken van de kansen van isolatie zijn er, bij wijze van proef, Heatpulse warmtescans uitgevoerd. Dit initiatief is ondersteund vanuit de Provincie Drenthe. Ook is er is samengewerkt met Bespaar Lokaal: een samenwerkingsverband van lokale ondernemers.  

Meppel

Projectperiode
Winter 20/21

Projectgebied(en)
Meppel Centrum Indische Buurt

Aantal woningen
460

Resultaten

De warmtescans lieten zien dat er bij ruim tweederde van de woningen winst te behalen is door beter te isoleren.

Een kleine huis-aan-huis-enquête door Bespaar Lokaal laat zien dat 90% van de bewoners vinden dat het bijgedragen heeft aan bewustwording. Ongeveer 30% geeft aan dat ze zelf al aan de slag zijn met het nemen van maatregelen. Ook zijn er verschillende offerte aanvragen bij Bespaar Lokaal binnen gekomen.  Mede door deze resultaten heeft Bespaar Lokaal besloten om een collectieve inkoopactie te organiseren.

provincie-drenthe
Bespaar-lokaal

“Een warmtescan is een goede manier om bewoners bij de warmte transitie te betrekken. Het Heatpulse rapport maakt op een heldere manier duidelijk waar winst te behalen valt.”
Klaas Keun
(Project Coördinator Expeditie Energie Neutraal Wonen bij Provincie Drenthe)