Gemeente Eindhoven

Doel en context

Net als in alle andere gemeenten in Nederland, moeten ook in Eindhoven ruim 100 duizend woningen in 2050 duurzaam verwarmd worden. Van de 10 grootste Nederlandse gemeentes heeft Eindhoven op dit moment de op een na hoogste CO2-uitstoot per inwoner. Er is dus werk aan de winkel zowel aan de opwek- als aan de verbruikkant. Want wat er niet gebruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Isolatie is een speerpunt van de energietransitie in de gemeente Eindhoven. Gebruikmakend van de RRE subsidie heeft de gemeente besloten om ongeveer 12.000 bewoners uit te nodigen om een gratis warmtescan te ontvangen en ongeveer één derde heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

EINDHOVEN-image-1

Projectperiode
Winter 20/21

Projectgebied(en)
Schrijversbuurt

Aantal woningen
3.600

Resultaten

De warmtescan actie heeft laten zien dat er inderdaad nog veel isolatie potentie is. Daarnaast blijkt dat de warmtescan en het isolatierapport tot meer bewustwording en activatie heeft geleid. Bewoners ervaren ook nog behoorlijk wat (financiële) drempels om hun huis te verduurzamen en zien graag dat de gemeente helpt met onafhankelijk advies. Collectieve inkoop en bijvoorbeeld ook ondersteuning op het gebied van subsidies.

EINDHOVEN-image-9

“Fijn dat zoveel Eindhovenaren een warmtescan hebben laten uitvoeren.
Hopelijk betekent dat dat het een zet kan zijn om je huis beter te isoleren.
Het zijn de grote, maar zeker ook de kleine stappen die tellen om deze wereld leefbaar te houden
door CO2 -uitstoot te verminderen.”

Rik Thijs (wethouder Klimaat en Energie, Openbare Ruimte en Groen)