Heatpulse – Logo – FC

Veelgestelde vragen

Wat is een warmtescan?
Veel warmte uit woningen gaat verloren via ramen, daken en gevels. Een warmtescan laat zien waar warmtelekken zitten. Het is niet mogelijk om op basis van een warmtescan een precieze isolatiewaarde vast te stellen. Wel is het mogelijk om hiervan een indicatie te geven. Goede isolatie zorgt voor beter wooncomfort en een lagere energierekening. Daarnaast is isoleren een goede stap om de woning te verduurzamen.

Wat is de techniek achter een warmtescan?
Een warmtefoto of warmtescan is een foto gemaakt met een thermografische camera. Deze vangt straling op van het gefotografeerde object (bijv. een woning) én de omgeving er omheen. Deze straling is afhankelijk van de temperatuur en met het menselijk oog niet te zien. De straling uit zich op het beeld in kleuren. Over het algemeen geldt: hoe roder, hoe warmer. Maar let op, een warmtefoto interpreteren is niet zo makkelijk als het lijkt. Daarom wordt hiervoor een expert ingezet.

Wat houdt een Heatpulse project in?
Heatpulse wordt ingezet om op grote schaal bewoners te activeren tot het verduurzamen van de woning. Dit doen we door het uitvoeren van warmtescans. Deze warmtebeelden worden ingewonnen door thermografische camera’s en omgezet in een adviesrapporten. Deze adviesrapporten worden bezorgd bij bewoners. De Heatpulse warmtescan rapportages maken bewoners bewust van de isolatie-status van de woning en bieden handelingsperspectief.  

Voor wie is een Heatpulse project?
Heatpulse projecten zijn interessant voor provincies, RES'en, gemeenten en energieloketten om hun inwoners te stimuleren tot het verduurzamen van de woning.

Kan ik een Heatpulse warmtescan rapportage inzien?
Ja zeker. Er staat een voorbeeld van een warmtescan rapportage (inclusief uitleg) op www.heatpulse.nl/voor-bewoners. In onderstaande video wordt het Heatpulse rapport toegelicht. 
 


Wat zijn de voordelen van Heatpulse?

Met Heatpulse is het mogelijk om alle bewoners in een wijk te bereiken. Zo spreken we een brede doelgroep aan. Weges de grote schaal zijn de rapporten tot wel 80% goedkoper dan bij traditioneel thermografisch onderzoek. De warmtescan rapportages zijn visueel en laagdrempelig. Bovendien hebben deze een bewezen invloed op bewustwording en activatie. 

Hoe gaat een Heatpulse project in z'n werk? 
Je vindt alles over de aanpak van de projecten op de pagina www.heatpulse.nl/voor-gemeenten.

Wanneer kan een Heatpulse project worden opgezet?
Dit kan heel het hele jaar door, maar voor thermografisch onderzoek is er wel afhankelijkheid van het weer. Het moet buiten namelijk koud genoeg zijn om warmteverlies voldoende zichtbaar te maken op de warmtebeelden. Om die reden worden de scans in Nederland uitgevoerd van november t/m maart. 

Hoe lang duurt een Heatpulse project?
Dit hangt af van een aantal factoren, waaronder het aantal woningen binnen het project. Het moment van het aanleveren van de adressen totdat de bewoners de warmtescan rapportage op de mat krijgen, duurt maximaal 8 weken. 

Van welk type woningen kan een Heatpulse warmtescan worden gemaakt?
Heatpulse kan rijtjeswoningen, 2-onder-1-kap woningen en vrijstaande huizen goed in beeld brengen. Een voorwaarde is dat ze een goed zichtbare voorgevel hebben vanaf de openbare weg. Daarnaast mogen de woningen maximaal 3 woonlagen hoog zijn, omdat de hoek die de straling van de omgeving opvangt niet te groot mag zijn.

Krijgt een gemeente ook inzicht in de projectresultaten?  
Bij elk project leveren we een Heatpulse analyse op aan de gemeente. Hierin bieden we op basis van geaggregeerde informatie inzichten, bijvoorbeeld over de meest geadviseerde maatregel in een wijk/buurt. Op basis hiervan kunnen vervolgacties worden gedefinieerd. 

Wat kost Heatpulse? 
De kosten zijn afhankelijk van het type project en het aantal woningen dat bij het project betrokken wordt. Op www.heatpulse.nl/voor-gemeenten vind je een overzicht van de prijzen per optie. 

Denken jullie aan privacy?
Er worden thermografische foto’s genomen vanaf de openbare weg zonder dat persoonskenmerken worden opgenomen. Een warmtebeeld kan niet door een woning heen "kijken" dus personen binnen de woning worden niet vastgelegd. Ook worden buurwoningen die zichtbaar zijn op het warmtebeeld geblurd. Ten slotte is het voor bewoners altijd mogelijk om niet mee te doen aan een Heatpulse project.