Heatpulse – Logo – FC


Gratis

warmtescan

 Krijg inzicht in isolatie-kansen

Untitled-presentation-2

anker

 

Gratis warmtescan inclusief rapportage


Veel warmte uit woningen gaat verloren via ramen, daken en gevels. Een warmtescan inclusief rapportage maakt op een eenvoudige en toegankelijke manier de isolatie-kansen inzichtelijk. Goede isolatie zorgt voor beter wooncomfort en een lagere energierekening. Daarnaast is isoleren een goede stap om uw woning te verduurzamen.

heatpulse_icon_webinar

Heeft u een vraag over het warmtescan project? Misschien staat het antwoord tussen de veelgestelde vragen.

heatpulse_icon_reliability

Meer weten over de privacy- en algemene voorwaarden? Lees hier hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

heatpulse_icon_insulationanalysis-1

Liever geen warmtescan ontvangen? Dan kunt u hier uw woning afmelden.

 

Veelgestelde vragen

Wat is een warmtescan?

Een warmtefoto of warmtescan is een foto gemaakt met een thermografische camera. Deze camera 'ziet' thermische infrarood straling. Dit is met het menselijk oog niet te zien. Deze straling is afhankelijk van de temperatuur van een object. Over het algemeen geldt: hoe roder, hoe warmer. Hierdoor is eenvoudig te zien waar warmte uit de woning verloren gaat en waar het zinvol is om extra isolatie aan te brengen.

Wat gaat er gebeuren?

Tijdens een koude dag of nacht worden de geselecteerde woningen vanaf de openbare weg gescand door het gespecialiseerde Heatpulse team. Deze scan wordt van de buitenkant van de voorgevel gemaakt. De warmtescans worden verwerkt tot isolatie-adviesrapporten.

Wanneer worden de warmtescan gemaakt?

De warmtescans worden in maart gemaakt. Ze worden alleen gemaakt als het buiten koud genoeg en droog is. Meestal is dit laat 's avonds of 's nachts. In verband met het weer is een precieze planning niet te maken.

Mijn voorgevel is niet goed zichtbaar, krijg ik nog steeds een rapport?

We proberen enkel woningen te selecteren die goed zichtbaar zijn. Soms kan het toch voorkomen dat bijvoorbeeld een boom het zicht ontneemt. We proberen dan zo veel mogelijk van de woning op de scan te krijgen. Als er geen scan gemaakt kan worden, dan krijgt u daarvan bericht.

Kan ik ook de zij- of achtergevel laten scannen?

Alleen de voorgevel wordt gescand. Op deze manier is het mogelijk veel woningen in beeld te brengen en zo veel bewoners te bereiken.  

Moet ik thuis zijn tijdens het moment dat de scan wordt genomen?

Nee, dit is niet nodig. We gaan er vanuit dat de thermostaat niet lager staat dan 15 graden Celsius. De scan wordt vanaf de openbare weg van de voorgevel gemaakt en de thermograaf komt niet op privé terrein.

Moet ik extra stoken terwijl de scan wordt genomen?

Nee, dit is niet nodig. De warmtescan wordt gemaakt wanneer de buitentemperatuur laag genoeg is. Hierdoor is het temperatuurverschil tussen buiten en binnen groot genoeg en worden de warmtelekken waargenomen.

Hoe zit het mijn privacy?

Personen zijn niet herkenbaar op een warmtescan. Daarnaast worden andere woningen geblurd in het rapport. U ontvangt dus enkel gegevens van uw eigen woning.

Heeft u liever niet dat er een warmtescan van uw woning wordt gemaakt? Afmelden kan onderaan deze website voor 27 februari 2023.

Lees hier meer over privacy en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wat staat er in het warmtescan rapport?

Het rapport op maat maken wij op basis van de warmtefoto. Het advies is zo geschreven dat u een beter beeld krijgt van de warmtelekken in uw woning. Naast eenvoudige tips, zoals het aanbrengen van radiatorfolie of tochtstrips, geven wij ook een specifiek isolatieadvies. Op deze manier kunt u effectief aan de slag met het isoleren van uw woning.

 

Heatpulse-Graphic-Reports-210×135-1

 

In onderstaande video wordt de Heatpulse rapportage toegelicht

 

 

Privacy & Algemene Voorwaarden

Wie zijn we?
Heatpulse is een spin-off van het bedrijf Sobolt. Sobolt is een technologiebedrijf dat zich volledig inzet voor duurzaamheid. Kijk voor meer informatie op www.sobolt.com

Persoonlijke gegevens
Heatpulse hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom willen wij uw privacy bij het gebruik van deze website en diensten zo goed mogelijk beschermen. In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
www.heatpulse.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Adresgegevens
Een warmtefoto van de voorgevel van uw huis

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
www.heatpulse.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel: het uitvoeren van een warmtescan en het opsturen van een persoonlijk isolatieadvies. Door gebruik te maken van de aangeboden gratis warmtescan, geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

Bovenstaande wordt uitgevoerd in opdracht van uw gemeente.

Uw adresgegevens kunnen door uw gemeente worden gebruikt voor het rapporteren over eventueel aangevraagde subsidie. 

Verwerking van gegevens
Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring is beschreven. De gegevens worden, met uitzondering van uw gemeente, niet aan derden ter beschikking gesteld.

Hoe lang we uw data bewaren
Heatpulse bewaart persoonsgegevens voor maximaal 6 maanden na opleveren van de rapporten.

Websites van derden
Heatpulse is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de gemeente met persoonsgegevens omgaat.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U heeft het recht om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dit is mogelijk na een verzoek per e-mail warm@sobolt.com. U heeft tevens het recht om te verzoeken de gegevens te laten aanpassen, verwijderen of over te dragen aan een derde.

U heeft het recht een officiële klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Afmelden voor het warmtescan project
Heeft u liever niet dat er een warmtescan van uw woning wordt gemaakt? Afmelden kan onderaan deze website.Afmelden

 

Afmelden voor het warmtescan project

Liever geen warmtescan ontvangen? Afmelden kan via het formulier links. Afmelden kan tot 27 februari 2023.

Gebruik voor het afmelden uw postcode en de unieke code uit de brief van de gemeente.

Na het invoeren van de postcode en unieke code kunt u het vinkje uitzetten en bevestigen. Het adres is nu afgemeld en er wordt geen warmtescan gemaakt.

Sobolt B.V. - Heatpulse