Heatpulse – Logo – FC


Gratis

warmtescan

 Krijg inzicht in isolatie-kansen

Neder_Betuwe_logo_arial_150dpi-1
logo-EL-Neder-Betuwe

Gratis warmtescan inclusief rapportage


Veel warmte uit woningen gaat verloren via ramen, daken en gevels. Een warmtescan inclusief rapportage maakt op een eenvoudige en toegankelijke manier de isolatie-kansen inzichtelijk. Goede isolatie zorgt voor beter wooncomfort en een lagere energierekening. Daarnaast is isoleren een goede stap om uw woning te verduurzamen.

heatpulse_icon_webinar

Heeft u een vraag over de warmtescan? Misschien staat het antwoord al tussen de veelgestelde vragen.

heatpulse_icon_reliability

Meer weten over de privacy- en algemene voorwaarden? Lees hier hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Veelgestelde vragen

Wat is een warmtescan?

Een warmtefoto of warmtescan is een foto gemaakt met een thermografische camera. Deze camera 'ziet' thermische infrarood straling. Dit is met het menselijk oog niet te zien. Deze straling is afhankelijk van de temperatuur van een object. Over het algemeen geldt: hoe roder, hoe warmer. Hierdoor is eenvoudig te zien waar warmte uit de woning verloren gaat en waar het zinvol is om extra isolatie aan te brengen. Goede isolatie zorgt voor beter wooncomfort en een lagere energierekening. 

Een warmtefoto van een woning interpreteren is niet zo makkelijk als het lijkt. Daarom wordt hiervoor een expert ingezet.

Waarom is mijn woning geselecteerd?

De gemeente Neder-Betuwe heeft eengezinswoningen geselecteerd die gebouwd zijn tot en met 2000. Woningen in deze categorie zijn in veel gevallen nog onvoldoende geïsoleerd.

Wat is er precies gebeurd?

Tijdens een koude dag of nacht in januari zijn de geselecteerde woningen in opdracht van de gemeente Neder-Betuwe vanaf de openbare weg gescand door het gespecialiseerde Heatpulse team. Deze scan is van de buitenkant van de voorgevel gemaakt. De warmtescans van de aangemelde woningen worden verwerkt tot isolatie-adviesrapporten.

Wanneer is de warmtescan precies gemaakt?

De warmtescans zijn in de avond en nacht van 13 en 14 januari gemaakt. 

Mijn voorgevel is niet goed zichtbaar, krijg ik nog steeds een rapport?

We proberen enkel woningen te selecteren die goed zichtbaar zijn. Soms kan het toch voorkomen dat bijvoorbeeld een boom het zicht ontneemt. We proberen dan zo veel mogelijk van de woning op de scan te krijgen. Als er geen scan gemaakt kan worden, dan krijgt u daarvan bericht.

Waarom is alleen de voorgevel gescand?

Om zoveel mogelijk bewoners inzicht te bieden in de isolatiekansen zijn alleen de voorgevels gescand.   

Had ik extra moeten stoken terwijl de scan werd genomen?

Nee, dit is niet nodig. De warmtescan wordt gemaakt wanneer de buitentemperatuur laag genoeg is. Hierdoor is het temperatuurverschil tussen buiten en binnen groot genoeg en worden de warmtelekken waargenomen.

Hoe zit het mijn privacy?

Personen zijn niet herkenbaar op een warmtescan. Ook wordt uw woning geblurd in het rapport van de buren. 

Ontvang ik ook gegevens van mijn buren?

Nee, u ontvangt enkel gegevens van uw eigen woning. De woning van uw buren wordt geblurd in uw warmtescan rapport. Als u zich heeft afgemeld, is er geen warmtescan gemaakt van uw woning en ontvangt u deze niet. Lees hier hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wat staat er in het warmtescan rapport?

Het rapport op maat maken wij op basis van de warmtefoto van uw woning. Het advies is zo geschreven dat u een beter beeld kunt krijgen van de warmtelekken in uw woning. Naast eenvoudige tips, zoals het aanbrengen van radiatorfolie of tochtstrips, krijgt u een specifiek isolatieadvies. Op deze manier kunt u effectiever aan de slag met het isoleren van uw woning.

 


Heatpulse-Graphic-Reports-210×135-1


In onderstaande video wordt de Heatpulse rapportage toegelicht. 


Wat is een volgende stap na ontvangst van het warmtescan rapport?

Energieloket Rivierenland is een onafhankelijke organisatie die in opdracht van gemeente Neder-Betuwe werkt. De adviseurs helpen u graag met informatie, advies en oplossingen van betrouwbare leveranciers. Bekijk de website voor meer informatie. 

Meer informatie of vragen?

 Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met het Heatpulse team. Ze zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 010-3180051 of via warm@sobolt.com.

 

Privacy & Algemene Voorwaarden

Wie zijn we?
Heatpulse is een spin-off van het bedrijf Sobolt. Sobolt is een technologiebedrijf dat zich volledig inzet voor duurzaamheid. Kijk voor meer informatie op www.sobolt.com

Persoonlijke gegevens
Heatpulse hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom willen wij uw privacy bij het gebruik van deze website en diensten zo goed mogelijk beschermen. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
www.heatpulse.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Adresgegevens
Een warmtefoto van de voorgevel van uw huis

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
www.heatpulse.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel: het uitvoeren van een warmtescan en het opsturen van een persoonlijk isolatieadvies.

Bovenstaande wordt uitgevoerd in opdracht van uw gemeente.

Uw adresgegevens kunnen door uw gemeente worden gebruikt voor het rapporteren over eventueel aangevraagde RRE subsidie. Zie ook: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rre.

Verwerking van gegevens
Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring is beschreven. De gegevens worden, met uitzondering van uw gemeente, niet aan derden ter beschikking gesteld.

Hoe lang we uw data bewaren
Heatpulse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Websites van derden
Heatpulse is niet verantwoordelijk voor de manier waarop uw gemeente met persoonsgegevens omgaat.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U heeft het recht om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dit is mogelijk na een verzoek per e-mail warm@sobolt.com. U heeft tevens het recht om te verzoeken de gegevens te laten aanpassen, verwijderen of over te dragen aan een derde.

U heeft het recht een officiële klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer weten?
Heeft u vragen over de waarborging van uw privacy? Dan kunt u het Heatpulse team benaderen via warm@sobolt.com.

 Contact

Sobolt B.V. - Heatpulse

Telefoon: 010 - 318 00 51
E-mail: warm@sobolt.com