Heatpulse – Logo – FC


Gratis

warmtescan


Het maximum aantal inschrijvingen is bereikt.
U kunt zich niet meer aanmelden.

anker

 

Gratis warmtescan inclusief rapportage

Veel warmte uit woningen gaat verloren via ramen, daken en gevels. Een warmtescan inclusief rapportage maakt op een eenvoudige en toegankelijke manier de isolatie-kansen inzichtelijk. Goede isolatie zorgt voor beter wooncomfort en een lagere energierekening. Daarnaast is isoleren een goede stap om uw woning te verduurzamen.

 

Veelgestelde vragen

Wat is een warmtescan?

Veel warmte uit woningen gaat verloren via ramen, daken en gevels. Een warmtescan laat zien waar warmtelekken zitten. Goede isolatie zorgt voor beter wooncomfort en een lagere energierekening. Daarnaast is isoleren een goede stap om uw woning te verduurzamen.

Wat is de techniek achter een warmtescan?

Een warmtefoto of warmtescan is een foto gemaakt met een thermografische camera. Dit is een camera die thermisch infrarood straling ‘ziet’. Dit is met het menselijk oog niet te zien. Deze straling is afhankelijk van de temperatuur van een object. Zo kan een thermisch infrarood camera temperatuur meten. Over het algemeen geldt: hoe roder, hoe warmer. Maar let op, een warmtefoto van een woning interpreteren is niet zo makkelijk als het lijkt. Daarom wordt hiervoor een expert ingezet.

Waarom is mijn woning geselecteerd?

De gemeente Vught heeft eengezinswoningen geselecteerd die gebouwd zijn tot en met 1992. Woningen in deze categorie zijn in veel gevallen nog onvoldoende geïsoleerd.

Wat gaat er precies gebeuren?

Tijdens een koude dag of nacht in november of december worden de geselecteerde woningen in opdracht van de gemeente Vught vanaf de openbare weg gescand door het gespecialiseerde Heatpulse team. Deze scan wordt van de buitenkant van de voorgevel gemaakt. De warmtescans van de aangemelde woningen worden verwerkt tot isolatie-adviesrapporten.

Wanneer worden de warmtescans precies gemaakt?

Dit is niet met zekerheid te zeggen. De warmtescans worden alleen gemaakt als het buiten koud genoeg en droog is. De foto’s worden in  december of januari gemaakt.

Mijn voorgevel is niet goed zichtbaar, krijg ik nog steeds een rapport?

We proberen enkel huiseigenaren uit te nodigen van wie de woningen goed zichtbaar zijn. Soms kan het toch voorkomen dat bijvoorbeeld een boom het zicht ontneemt. We proberen dan zo veel mogelijk van de woning op de scan te krijgen. Als er geen scan gemaakt kan worden, dan krijgt u daarvan bericht.

Kan ik ook de zij- of achtergevel laten scannen?

Alleen de voorgevel wordt gescand. Op deze manier is het mogelijk veel woningen in beeld te brengen en zo veel bewoners te bereiken.  

Moet ik thuis zijn tijdens het moment dat de scan wordt genomen?

Nee, dit is niet nodig. We gaan er vanuit dat de thermostaat niet lager staat dan 15 graden Celsius. De scan wordt vanaf de openbare weg van de voorgevel gemaakt en de thermograaf hoeft niet op het privé terrein te komen.

Komt de thermograaf op privéterrein tijdens het maken van de scans?

Nee, de warmtescans worden vanaf de openbare weg gemaakt.

Moet ik extra stoken terwijl de scan wordt genomen?

Nee, dit is niet nodig. De warmtescan wordt gemaakt wanneer de buitentemperatuur laag genoeg is. Hierdoor is het temperatuurverschil tussen buiten en binnen groot genoeg en worden de warmtelekken waargenomen.

Hoe zit het mijn privacy?

Personen zijn niet herkenbaar op een warmtescan. Ook wordt uw woning onherkenbaar gemaakt in het rapport van uw buren. Het kan zijn dat u liever niet heeft dat er een warmtescan van de woning wordt gemaakt. Als u zich niet aanmeldt voor de warmtescan, wordt er geen foto van uw woning gemaakt.

 Hoe ontvang ik mijn warmtescan?

Het rapport met warmtescan en het isolatieadvies ontvangt u ongeveer in de eind december per post en per email verstuurd.

Ontvang ik ook gegevens van mijn buren?

Nee, u ontvangt enkel gegevens van uw eigen woning. De woning van uw buren wordt onherkenbaar gemaakt in uw warmtescan rapport. 

Wat staat er in het warmtescan rapport?

Het rapport op maat maken wij op basis van de warmtefoto van uw woning. Het advies is zo geschreven dat u een beter beeld kunt krijgen van de warmtelekken in uw woning. Naast eenvoudige tips, zoals het aanbrengen van radiatorfolie of tochtstrips, krijgt u een specifiek isolatieadvies. Op deze manier kunt u effectiever aan de slag met het isoleren van uw woning.


Heatpulse-Graphic-Reports-210×135-1

 

Meer informatie of vragen?

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met het Heatpulse team. Ze zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 010-3180051 of via warm@sobolt.com.


 

Privacy & Algemene Voorwaarden

Wie zijn we?
Heatpulse is een spin-off van het bedrijf Sobolt. Sobolt is een technologiebedrijf dat zich volledig inzet voor duurzaamheid. Kijk voor meer informatie op www.sobolt.com

Persoonlijke gegevens
Heatpulse hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom willen wij uw privacy bij het gebruik van deze website en diensten zo goed mogelijk beschermen. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
www.heatpulse.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

E-mailadres
Adresgegevens
Een warmtefoto van de voorgevel van uw huis

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
www.heatpulse.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel: het uitvoeren van een warmtescan en het opsturen van een persoonlijk isolatieadvies.

Bovenstaande wordt uitgevoerd in opdracht van uw gemeente.

Uw adresgegevens kunnen door uw gemeente worden gebruikt voor het rapporteren over eventueel aangevraagde RRE(W) subsidie. Zie ook: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rre.

Verwerking van gegevens
Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring is beschreven. De gegevens worden, met uitzondering van uw gemeente, niet aan derden ter beschikking gesteld.

Hoe lang we uw data bewaren
Heatpulse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Websites van derden
Heatpulse is niet verantwoordelijk voor de manier waarop uw gemeente met persoonsgegevens omgaat.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U heeft het recht om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dit is mogelijk na een verzoek per e-mail warm@sobolt.com. U heeft tevens het recht om te verzoeken de gegevens te laten aanpassen, verwijderen of over te dragen aan een derde.

U heeft het recht een officiële klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer weten?
Heeft u vragen over de waarborging van uw privacy? Dan kunt u het Heatpulse team benaderen via warm@sobolt.com.

  

Contact

Sobolt B.V. - Heatpulse

Telefoon: 010 - 318 00 51
E-mail: warm@sobolt.com