Warmteverlies. Menig huishouden zou hier op warme zomerdagen voor tekenen. In de winter leidt het echter tot onnodig energieverlies. Dat is zonde, want naast een hogere energierekening zorgt dit ook voor minder wooncomfort & een hogere CO2-uitstoot.

Het Heatpuls team heeft deze winter bijna 40.000 huizen gescand om inzicht te geven in de isolatiestatus. Participerende gemeenten hebben inmiddels inzicht in de isolatiestatus van de geselecteerde wijken. Veel woningeigenaren zijn overgegaan tot actie. Dit komt mede door initiatieven van gemeenten om activatie te stimuleren. Hieronder is een aansprekend voorbeeld opgenomen van de uitrol binnen de gemeente Krimpenerwaard.

Krimpenerwaard

Om deelnemers te faciliteren bij de vervolgstap zijn in Krimpenerwaard de resultaten van de warmtescan gekoppeld aan een collectieve inkoopactie. Hierbij komen diverse isolatiemaatregelen direct voor het voetlicht. De respons was als volgt:

  • 83% van de betrokkenen was positief
  • Isolatiemaatregelen uitgevoerd of gepland door 37%
  • Van de overige woningeigenaren is 56% dit alsnog van plan
  • Gerealiseerde CO2-besparing: 50.500kg

Artikel