Diverse onderzoeken in de EU tonen de problemen inzake energiearmoede.

De meeste publieke middelen komen bij relatief rijke inwoners en bedrijven terecht. TNO deed recent onderzoek naar aard, omvang en regionale spreiding van energiearmoede in Nederland. Er is gekeken naar de betaalbaarheid van de energierekening, de kwaliteit van de woning en in hoeverre de bewoners financieel in staat zijn deze te verduurzamen.

Ongeveer 550.000 huishoudens, zo’n 7% van het totaal, leeft in energiearmoede. Ernstige energiearmoede is ruimtelijk veel geconcentreerder dan inkomensarmoede: in slechts 5 gemeenten en 7% van de wijken is meer dan 10% van de huishoudens energiearm. Dat maakt gericht beleid per gemeente of regio relatief eenvoudiger.

“De Europese woningvoorraad verkeert in een slechte thermische toestand. De 1/2 van de gebouwenvoorraad in de EU is gebouwd voor 1970 en heeft een lage energieprestatie.”
Bron: Energy Performance of the Housing Stock

Ook in Nederland? Ja, de helft van alle huishoudens in Nederland (48%) woont in een slecht of matig geïsoleerd huis maar kan daar niet zelf iets aan doen. Huurders die voor verduurzaming afhankelijk zijn van een verhuurder en eigenaren met te weinig financiële middelen hebben vaak te maken met gebrek aan comfort en soms gezondheidsklachten. Ondanks dat ze niet arm zijn en nu de energierekening nog prima kunnen betalen. Een stijging van de gasprijs kan gevolgen hebben..

De komende jaren komen er middelen vrij om actief energiearmoede aan te pakken. Samenwerken om deze aanpak succesvol te maken? Check het rapport van TNO of JDEC.

Source: De feiten over Energiearmoede in Nederland - TNO