Gemeente Almelo heeft Sobolt gevraagd om 1.500 huiseigenaren bewust te maken van de isolatiestatus van hun woning. Dit doen we door warmtescans te maken van voorgevels van deze woningen. Bewoners krijgen enkele weken later een warmtescan rapportage in de bus. Op die manier laat Almelo bespaarkansen in de woning zien en biedt zij bewoners een concreet handelingsperspectief!