22-03-2022

Heatpulse Fix goed ontvangen!

Wij deden onderzoek binnen ca. 15 Nederlandse gemeenten in maart 2022 om de Heatpulse Fix propositie aan te scherpen. Tijdens deze interviews lag de nadruk op betere activering (‘folders zijn zo 2005’), groter bereik (hoe succesvoller van ‘zenden’ -> ‘installatie’?) en het echt betrekken van huurders bij de energietransitie. Een greep uit de resultaten:

Naast de inhoudelijke lessen zijn inmiddels de eerste projecten in voorbereiding. Heel gaaf! Er zijn in 2022 nog maximaal 8.500 (van de 10.000) plekken beschikbaar. Met Heatpulse gaan we ervoor om ongeveer 25.000 mensen het: ‘yes, lekker gefixt!’ gevoel te geven. Laten zien dat het kan is heerlijk. Naast 25.000 blije bewoners realiseren we met deze inzet samen ongeveer 6.500 ton CO₂ besparing in de komende 10 jaren. Reserveer?

22-02-2022

Nieuwe subsidie voor woning(ver)huurders per 1 april

Meer dan een half miljoen mensen leeft in een slecht geïsoleerd huis met een hoge energierekening en weinig comfort.

Woningcorporaties pakken hiertoe langzaam meer initiatief tot verduurzaming. Particuliere verhuurders zijn lastiger aanspreekbaar voor gemeenten. Nu komt hier mogelijk verandering in met de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH). Deze regeling gaat vanaf 1 april 2022 open en geeft tot 6.000 euro subsidie per woning. Dit haalt de kop van de investering af voor verhuurders van sociale huurwoningen die geen of beperkte huurstijgingen mogen doorvoeren en helpt de waarde van de woning te bestendigen. Huurders gaan er direct financieel op vooruit door een lagere energierekening. Bovendien krijg je simpelweg meer comfort zodra het enkele glas of de niet-geïsoleerde spouwmuur verleden tijd is.

Is dit het startsein voor een doelgroep campagne vanuit gemeenten? Er is budget voor ruim 300.000 particulier verhuurde woningen. De aangekondigde SVOH regeling lijkt het ideale moment om verhuurders te activeren, meer subsidie per m2 gaat er waarschijnlijk niet meer komen? Heatpulse van Sobolt spreekt zowel huurders als verhuurders aan samen met de gemeente. Per gemeente zijn er voor 100 tot 2.500 SVOH-subsidie sets beschikbaar.

Interessante links?

 1. Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen vanaf 1 april open voor private verhuurders

Private verhuurders moeten de komende jaren fors investeren in woningverduurzaming, maar hun investeringsruimte is ingeperkt door de huurbevriezing van gereguleerde huurwoningen (van 1 juli 2021). Met de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) wil minister Hugo de Jonge private verhuurders met gereguleerde huurwoningen stimuleren te investeren in woningverduurzaming.

 1. Particuliere verhuurder denkt strategisch over duurzaamheid

Bijna 40 procent van de verhuurders de afgelopen vijf jaar heeft geïnvesteerd in duurzaamheid van hun woningen én is van plan daar op korte termijn mee verder te gaan. Nog eens meer dan 30 procent van de verhuurders heeft alleen de afgelopen jaren verduurzaamd óf gaat dat de komende twee jaar alsnog doen.

 1. Heatpulse

Heatpulse is ontwikkeld om huiseigenaren echt een handje te helpen. Wij ontzorgen gemeenten en andere belanghebbenden in het gehele proces. De projecten zijn eenvoudig en aanpasbaar. Warmtebeelden worden omgezet in isolatiescores van woningen en gebouwen. Bewoners krijgen inzicht in de kwaliteit van de isolatie van de gevel. Energiebesparing komt binnen handbereik.

 1. Minister Ollongren presenteert nationaal isolatieprogramma

Via de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) voor eigenaar-bewoners en de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor VvE’s kunnen eigenaar-bewoners subsidie ontvangen voor isolatiemaatregelen. Om meer eigenaar-bewoners en VvE’s te stimuleren om isolatiemaatregelen te nemen, is het plan om de subsidiebedragen te verhogen van 20% naar 30%.

22-01-2022

Aanpak energiearmoede in Oost-Groningen werpt eerste vruchten af

Het doel is helder: een mooie(re) woon- en leefomgeving voor alle Oost-Groningers.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Het RWLP, Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen is een samenwerking tussen de Oost-Groninger gemeenten, de provincie Groningen, woningcorporaties en zorgpartijen. Het aanpakken van energiearmoede en het realiseren van energiebesparing via Jouwbespaarcoach.com vormt een belangrijk onderdeel van de invulling. Interessant?!

Stap voor stap naar energiebesparing
Om bewoners te begeleiden van bewustwording naar daadwerkelijke energiebesparing is er een brede aanpak ontwikkeld. Bewoners worden in elke fase van de ‘isolatiereis’ ondersteund met verschillende instrumenten:

 • Bewustwording in algemene zin wordt gecreëerd via marketing campagnes
 • Warmtescansworden gericht ingezet om mensen bewuster te maken van de bespaarkansen van hun woning
 • Energie- & budgetcoaches begeleiden bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen.
 • Er zijn bespaarpakketten om de eerste kleine besparingen te realiseren
 • Er komt een aantrekkelijke lening plus bespaargarantie voor particuliere woningeigenaren met beperkte middelen
 • Collectieve inkoopacties met aantrekkelijke voorwaarden helpen weer een andere groep bewoners de stap daadwerkelijk te maken

Inzet van 5.000 warmtescans
Verdeeld over deze en vorige winter worden er door Sobolt meer dan 5.000 warmtescans gemaakt in verschillende gemeenten. Bewoners ontvangen de warmtescan van hun woning + een isolatie advies op maat. Hierna kan er een gratis Quickscan worden aangevraagd. De betrokken energieadviseur geeft aan welke verduurzamingsmaatregelen interessant zijn. Bewoners ontvangen een bespaarrapport met daarin kostenindicatie, terugverdientijd en financierings- en subsidiemogelijkheden.

Bespaarkansen
Uit de scans blijkt dat er veel bespaarpotentieel is. Bij 60% van de woningen zijn de warmtelekken dusdanig dat het oplossen van de warmtelekken ook financieel aantrekkelijk is.

De eerste resultaten
Het project is nog in volle gang maar de eerste resultaten zijn al zichtbaar:

 • 3.100 Warmtescans ingezet
 • 7.100 Energie bespaarpakketten uitgereikt
 • 916 Energiecoach gesprekken gevoerd
 • 244 Quickscans uitgevoerd

Nice? Voor meer info check Heatpulse.

21-12-2021

Video: warmtescans in 3 Geleense wijken

De woningen van zo’n 4.400 inwoners van Geleen-Centrum, Geleen-Zuid & Munstergeleen krijgen een warmtescan. L1mburg heeft hierover een gaaf video item gemaakt!

Meer bewustwording & activatie
Gemeente Sittard-Geleen is hard aan het werk om in 2040 klimaatneutraal te worden te worden. Het beter isoleren van bestaande woningen is een belangrijke bouwsteen. Maar hoe krijg je huiseigenaren zo ver? Warmtescans helpen bewoners bewust te worden van de isolatie kansen en activeren bewoners om vervolgstappen te zetten. Deze winter zet de gemeente Sittard-Geleen samen met Sobolt en Regionaal EnergieLoket hier grootschalig op in. Bijna 4.400 bewoners in Geleen kunnen binnenkort een warmtescan inclusief isolatierapport op de deurmat verwachten. Zij kunnen gelijk collectieve inkoopactie isolatie.

Warmtescan met isolatie rapport op maat
Geïnteresseerd in grootschalige activering en bewustwording van huiseigenaren binnen de energietransitie? Heatpulse biedt isolatie rapporten op maat voor huiseigenaren in uw gemeente.

Benieuwd naar het item? Bekijk de video hier.

08-12-2021

Meer of minder energiearmoede?

Diverse onderzoeken in de EU tonen de problemen inzake energiearmoede.

De meeste publieke middelen komen bij relatief rijke inwoners en bedrijven terecht. TNO deed recent onderzoek naar aard, omvang en regionale spreiding van energiearmoede in Nederland. Er is gekeken naar de betaalbaarheid van de energierekening, de kwaliteit van de woning en in hoeverre de bewoners financieel in staat zijn deze te verduurzamen.

Ongeveer 550.000 huishoudens, zo’n 7% van het totaal, leeft in energiearmoede. Ernstige energiearmoede is ruimtelijk veel geconcentreerder dan inkomensarmoede: in slechts 5 gemeenten en 7% van de wijken is meer dan 10% van de huishoudens energiearm. Dat maakt gericht beleid per gemeente of regio relatief eenvoudiger.

“De Europese woningvoorraad verkeert in een slechte thermische toestand. De 1/2 van de gebouwenvoorraad in de EU is gebouwd voor 1970 en heeft een lage energieprestatie.”
Bron: Energy Performance of the Housing Stock

Ook in Nederland? Ja, de helft van alle huishoudens in Nederland (48%) woont in een slecht of matig geïsoleerd huis maar kan daar niet zelf iets aan doen. Huurders die voor verduurzaming afhankelijk zijn van een verhuurder en eigenaren met te weinig financiële middelen hebben vaak te maken met gebrek aan comfort en soms gezondheidsklachten. Ondanks dat ze niet arm zijn en nu de energierekening nog prima kunnen betalen. Een stijging van de gasprijs kan gevolgen hebben..

De komende jaren komen er middelen vrij om actief energiearmoede aan te pakken. Samenwerken om deze aanpak succesvol te maken? Check het rapport van TNO of JDEC.

Source: De feiten over Energiearmoede in Nederland - TNO

01-12-2021

Woningvoorraad Utrecht duurzaam opgeschud

Utrecht werkt aan een duurzame stad met schone energie. Om huiseigenaren te helpen biedt de gemeente in een aantal wijken gratis warmtefoto’s van Heatpulse aan. Een warmtefoto geeft inzicht in waar woningen warmteverliezen. Sommige huizen zijn al goed geïsoleerd en comfortabel. Andere hebben forse energielekken via bijvoorbeeld de gevel of ramen. Door deze actie ontvangen ruim 2000 Utrechtse bewoners een rapport met advies over mogelijke isolatiemaatregelen. Een win-win situatie. Een duurzamere stad met bewoners die besparen op de energierekening en investeren in wooncomfort. Klaar om de energietransitie te versnellen?

Bron: Aankondigingsbrief warmtescan - Gemeente Utrecht

28-10-2021

Whitepaper activatie en bewustwording door warmtescans

Warmtescans creëren bewustwording en activatie

In Nederland zijn circa 2 op de 3 woningen onvoldoende geïsoleerd. Veel huiseigenaren weten niet wat de isolatie-status van hun woning is of denken onterecht dat hun woning al voldoende is geïsoleerd. Hierdoor blijft de verduurzaming van de gebouwde omgeving achter. Wat hebben we nodig voor een succesvolle energietransitie? Gedragsverandering. Hoe? Door de verspreiding van warmtescan rapportages op maat wordt de isolatie-status inzichtelijk voor huiseigenaren. Zo worden bewoners betrokken bij de energietransitie.

De inzichten in deze whitepaper zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en op 1.100 enquêtes afgenomen onder bewoners. Wil je meer weten? Klik hier en download direct de whitepaper!

11-10-2021

Terugkijken: op grote schaal bewoners motiveren om te isoleren

Dit was het thema van het webinar dat het Heatpulse team samen met Milieu Centraal, de gemeente Eindhoven en Buurkracht op 7 oktober heeft georganiseerd.

De ruim 40 live deelnemers uit Nederland & België zijn door Milieu Centraal bijgepraat over de laatste trends en belemmeringen bij het verduurzamen van woningen. Er is stilgestaan bij de resultaten van een warmtescan actie in Eindhoven. Buurkracht heeft ons geïnspireerd om in een complex proces zoals isoleren ook aandacht te besteden aan het creëren van vertrouwen.

Het is opvallend dat de helft van de bewoners in Nederland nog niet bezig is met verduurzaming. Daarnaast is ongeveer de helft van de bewoners ervan overtuigd dat hun woning al voldoende geïsoleerd is terwijl dit vaak niet het geval is.

Naast de inspirerende presentaties zijn er nuttige ervaringen gedeeld met elkaar. Heb je het gemist of kon je er niet bij? Klik hier en bekijk de webinar terug.

08-07-2021

Neder-Betuwe: 90% van de huizen lekt warmte

Wethouder Stefan van Someren probeert met het onderzoek ook inwoners aan het denken te zetten. Zo wil hij hen meer bewustmaken van aardgasvrije oplossingen. ,,Is jouw cv-ketel aan vervanging toe en wat doe je dan?

Read more

22-06-2021

Energiebesparingsadvies voor bijna 40.000 huizen

Warmteverlies. Menig huishouden zou hier op warme zomerdagen voor tekenen. In de winter leidt het echter tot onnodig energieverlies. Dat is zonde, want naast een hogere energierekening zorgt dit ook voor minder wooncomfort & een hogere CO2-uitstoot.

Het Heatpuls team heeft deze winter bijna 40.000 huizen gescand om inzicht te geven in de isolatiestatus. Participerende gemeenten hebben inmiddels inzicht in de isolatiestatus van de geselecteerde wijken. Veel woningeigenaren zijn overgegaan tot actie. Dit komt mede door initiatieven van gemeenten om activatie te stimuleren. Hieronder is een aansprekend voorbeeld opgenomen van de uitrol binnen de gemeente Krimpenerwaard.

Krimpenerwaard

Om deelnemers te faciliteren bij de vervolgstap zijn in Krimpenerwaard de resultaten van de warmtescan gekoppeld aan een collectieve inkoopactie. Hierbij komen diverse isolatiemaatregelen direct voor het voetlicht. De respons was als volgt:

 • 83% van de betrokkenen was positief
 • Isolatiemaatregelen uitgevoerd of gepland door 37%
 • Van de overige woningeigenaren is 56% dit alsnog van plan
 • Gerealiseerde CO2-besparing: 50.500kg

Artikel