22-01-2022

Aanpak energiearmoede in Oost-Groningen werpt eerste vruchten af

Het doel is helder: een mooie(re) woon- en leefomgeving voor alle Oost-Groningers.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Het RWLP, Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen is een samenwerking tussen de Oost-Groninger gemeenten, de provincie Groningen, woningcorporaties en zorgpartijen. Het aanpakken van energiearmoede en het realiseren van energiebesparing via Jouwbespaarcoach.com vormt een belangrijk onderdeel van de invulling. Interessant?!

Stap voor stap naar energiebesparing
Om bewoners te begeleiden van bewustwording naar daadwerkelijke energiebesparing is er een brede aanpak ontwikkeld. Bewoners worden in elke fase van de ‘isolatiereis’ ondersteund met verschillende instrumenten:

 • Bewustwording in algemene zin wordt gecreëerd via marketing campagnes
 • Warmtescansworden gericht ingezet om mensen bewuster te maken van de bespaarkansen van hun woning
 • Energie- & budgetcoaches begeleiden bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen.
 • Er zijn bespaarpakketten om de eerste kleine besparingen te realiseren
 • Er komt een aantrekkelijke lening plus bespaargarantie voor particuliere woningeigenaren met beperkte middelen
 • Collectieve inkoopacties met aantrekkelijke voorwaarden helpen weer een andere groep bewoners de stap daadwerkelijk te maken

Inzet van 5.000 warmtescans
Verdeeld over deze en vorige winter worden er door Sobolt meer dan 5.000 warmtescans gemaakt in verschillende gemeenten. Bewoners ontvangen de warmtescan van hun woning + een isolatie advies op maat. Hierna kan er een gratis Quickscan worden aangevraagd. De betrokken energieadviseur geeft aan welke verduurzamingsmaatregelen interessant zijn. Bewoners ontvangen een bespaarrapport met daarin kostenindicatie, terugverdientijd en financierings- en subsidiemogelijkheden.

Bespaarkansen
Uit de scans blijkt dat er veel bespaarpotentieel is. Bij 60% van de woningen zijn de warmtelekken dusdanig dat het oplossen van de warmtelekken ook financieel aantrekkelijk is.

De eerste resultaten
Het project is nog in volle gang maar de eerste resultaten zijn al zichtbaar:

 • 3.100 Warmtescans ingezet
 • 7.100 Energie bespaarpakketten uitgereikt
 • 916 Energiecoach gesprekken gevoerd
 • 244 Quickscans uitgevoerd

Nice? Voor meer info check Heatpulse.

21-12-2021

Video: warmtescans in 3 Geleense wijken

De woningen van zo’n 4.400 inwoners van Geleen-Centrum, Geleen-Zuid & Munstergeleen krijgen een warmtescan. L1mburg heeft hierover een gaaf video item gemaakt!

Meer bewustwording & activatie
Gemeente Sittard-Geleen is hard aan het werk om in 2040 klimaatneutraal te worden te worden. Het beter isoleren van bestaande woningen is een belangrijke bouwsteen. Maar hoe krijg je huiseigenaren zo ver? Warmtescans helpen bewoners bewust te worden van de isolatie kansen en activeren bewoners om vervolgstappen te zetten. Deze winter zet de gemeente Sittard-Geleen samen met Sobolt en Regionaal EnergieLoket hier grootschalig op in. Bijna 4.400 bewoners in Geleen kunnen binnenkort een warmtescan inclusief isolatierapport op de deurmat verwachten. Zij kunnen gelijk collectieve inkoopactie isolatie.

Warmtescan met isolatie rapport op maat
Geïnteresseerd in grootschalige activering en bewustwording van huiseigenaren binnen de energietransitie? Heatpulse biedt isolatie rapporten op maat voor huiseigenaren in uw gemeente.

Benieuwd naar het item? Bekijk de video hier.

08-12-2021

Meer of minder energiearmoede?

Diverse onderzoeken in de EU tonen de problemen inzake energiearmoede.

De meeste publieke middelen komen bij relatief rijke inwoners en bedrijven terecht. TNO deed recent onderzoek naar aard, omvang en regionale spreiding van energiearmoede in Nederland. Er is gekeken naar de betaalbaarheid van de energierekening, de kwaliteit van de woning en in hoeverre de bewoners financieel in staat zijn deze te verduurzamen.

Ongeveer 550.000 huishoudens, zo’n 7% van het totaal, leeft in energiearmoede. Ernstige energiearmoede is ruimtelijk veel geconcentreerder dan inkomensarmoede: in slechts 5 gemeenten en 7% van de wijken is meer dan 10% van de huishoudens energiearm. Dat maakt gericht beleid per gemeente of regio relatief eenvoudiger.

“De Europese woningvoorraad verkeert in een slechte thermische toestand. De 1/2 van de gebouwenvoorraad in de EU is gebouwd voor 1970 en heeft een lage energieprestatie.”
Bron: Energy Performance of the Housing Stock

Ook in Nederland? Ja, de helft van alle huishoudens in Nederland (48%) woont in een slecht of matig geïsoleerd huis maar kan daar niet zelf iets aan doen. Huurders die voor verduurzaming afhankelijk zijn van een verhuurder en eigenaren met te weinig financiële middelen hebben vaak te maken met gebrek aan comfort en soms gezondheidsklachten. Ondanks dat ze niet arm zijn en nu de energierekening nog prima kunnen betalen. Een stijging van de gasprijs kan gevolgen hebben..

De komende jaren komen er middelen vrij om actief energiearmoede aan te pakken. Samenwerken om deze aanpak succesvol te maken? Check het rapport van TNO of JDEC.

Source: De feiten over Energiearmoede in Nederland - TNO

01-12-2021

Woningvoorraad Utrecht duurzaam opgeschud

Utrecht werkt aan een duurzame stad met schone energie. Om huiseigenaren te helpen biedt de gemeente in een aantal wijken gratis warmtefoto’s van Heatpulse aan. Een warmtefoto geeft inzicht in waar woningen warmteverliezen. Sommige huizen zijn al goed geïsoleerd en comfortabel. Andere hebben forse energielekken via bijvoorbeeld de gevel of ramen. Door deze actie ontvangen ruim 2000 Utrechtse bewoners een rapport met advies over mogelijke isolatiemaatregelen. Een win-win situatie. Een duurzamere stad met bewoners die besparen op de energierekening en investeren in wooncomfort. Klaar om de energietransitie te versnellen?

Bron: Aankondigingsbrief warmtescan - Gemeente Utrecht

28-10-2021

Whitepaper activatie en bewustwording door warmtescans

Warmtescans creëren bewustwording en activatie

In Nederland zijn circa 2 op de 3 woningen onvoldoende geïsoleerd. Veel huiseigenaren weten niet wat de isolatie-status van hun woning is of denken onterecht dat hun woning al voldoende is geïsoleerd. Hierdoor blijft de verduurzaming van de gebouwde omgeving achter. Wat hebben we nodig voor een succesvolle energietransitie? Gedragsverandering. Hoe? Door de verspreiding van warmtescan rapportages op maat wordt de isolatie-status inzichtelijk voor huiseigenaren. Zo worden bewoners betrokken bij de energietransitie.

De inzichten in deze whitepaper zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en op 1.100 enquêtes afgenomen onder bewoners. Wil je meer weten? Klik hier en download direct de whitepaper!

11-10-2021

Terugkijken: op grote schaal bewoners motiveren om te isoleren

Dit was het thema van het webinar dat het Heatpulse team samen met Milieu Centraal, de gemeente Eindhoven en Buurkracht op 7 oktober heeft georganiseerd.

De ruim 40 live deelnemers uit Nederland & België zijn door Milieu Centraal bijgepraat over de laatste trends en belemmeringen bij het verduurzamen van woningen. Er is stilgestaan bij de resultaten van een warmtescan actie in Eindhoven. Buurkracht heeft ons geïnspireerd om in een complex proces zoals isoleren ook aandacht te besteden aan het creëren van vertrouwen.

Het is opvallend dat de helft van de bewoners in Nederland nog niet bezig is met verduurzaming. Daarnaast is ongeveer de helft van de bewoners ervan overtuigd dat hun woning al voldoende geïsoleerd is terwijl dit vaak niet het geval is.

Naast de inspirerende presentaties zijn er nuttige ervaringen gedeeld met elkaar. Heb je het gemist of kon je er niet bij? Klik hier en bekijk de webinar terug.

08-07-2021

Neder-Betuwe: 90% van de huizen lekt warmte

Wethouder Stefan van Someren probeert met het onderzoek ook inwoners aan het denken te zetten. Zo wil hij hen meer bewustmaken van aardgasvrije oplossingen. ,,Is jouw cv-ketel aan vervanging toe en wat doe je dan?

Lees verder

22-06-2021

Energiebesparingsadvies voor bijna 40.000 huizen

Warmteverlies. Menig huishouden zou hier op warme zomerdagen voor tekenen. In de winter leidt het echter tot onnodig energieverlies. Dat is zonde, want naast een hogere energierekening zorgt dit ook voor minder wooncomfort & een hogere CO2-uitstoot.

Het Heatpuls team heeft deze winter bijna 40.000 huizen gescand om inzicht te geven in de isolatiestatus. Participerende gemeenten hebben inmiddels inzicht in de isolatiestatus van de geselecteerde wijken. Veel woningeigenaren zijn overgegaan tot actie. Dit komt mede door initiatieven van gemeenten om activatie te stimuleren. Hieronder is een aansprekend voorbeeld opgenomen van de uitrol binnen de gemeente Krimpenerwaard.

Krimpenerwaard

Om deelnemers te faciliteren bij de vervolgstap zijn in Krimpenerwaard de resultaten van de warmtescan gekoppeld aan een collectieve inkoopactie. Hierbij komen diverse isolatiemaatregelen direct voor het voetlicht. De respons was als volgt:

 • 83% van de betrokkenen was positief
 • Isolatiemaatregelen uitgevoerd of gepland door 37%
 • Van de overige woningeigenaren is 56% dit alsnog van plan
 • Gerealiseerde CO2-besparing: 50.500kg

Artikel

04-06-2021

Wim en Dini uit Meppel winnen een geïsoleerde achterdeur

“Waar lekt uw woning warmte?” In het kader van de wintercampagne ‘Haal de warmte in huis’ van het Drents Energieloket, ontvingen woningeigenaren in Drenthe begin dit jaar een warmtefoto en isolatierapport. Bewoners die naar aanleiding van deze actie ideeën hadden om hun woning energiezuiniger te maken konden deze insturen naar het Drents Energieloket. Zo maakten zij kans op een bijdrage aan hun isolatieplannen.

Lees verder

04-05-2021

Kasper Burger versterkt Heatpulse team

Met een vers MSc-diploma Energy Science op zak werd Kasper begin 2021 actief in de operationele tak van Heatpulse als thermograaf. Na een succesvolle winter hebben we besloten onze samenwerking voort te zetten en uit te breiden! Naast zijn operationele werkzaamheden gaat Kasper zich bezig houden met project management en data-analyse.

Vragen over onze dienstverlening? Contact Kasper